skip to Main Content
Op 25 oktober 2002 hebben vier endometriosepatiënten hun krachten gebundeld en besloten zich sterk te maken om de belangen van deze patiëntengroep te gaan behartigen.

De Endometriose Stichting is een patiëntenvereniging werkzaam met vrijwilligers. De vrijwilligers waar je mee belt, mailt of chat zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van endometriose. Zij zijn nadrukkelijk geen deskundigen op medisch gebied. Wij raden je aan deze informatie desgewenst te laten verifiëren en/of verduidelijken bij jouw huisarts/gynaecoloog.

De doelen van de Endometriose Stichting:

 • Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
 • Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose
 • Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek
 • Het verbeteren van de endometriose zorg

De Endometriose Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • Het geven van voorlichting
 • Het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten
 • Het genereren van meer publiciteit

Het bestuur van de Endometriose Stichting heeft een aantal standpunten en doelstellingen ingenomen voor de toekomst waaraan hard gewerkt wordt, te weten:

 • Bewustwording van menstruatieproblemen bij (jonge) vrouwen
 • Diagnose van endometriose moet eerder en beter gesteld worden
 • Oprichting van meer endometriose centra waar op multidisciplinaire wijze wordt (samen)gewerkt
 • Meer begrip bij medisch personeel
 • Behandeling van endometriose patiënten gescheiden van kraampatiënten
 • Streven naar verbetering van kennis over endometriose bij huisartsen en bedrijfs- en verzekeringsartsen

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internet website. Als Endometriose Stichting hebben wij ook de ANBI status. Op deze pagina zullen wij vanaf nu dus ook aan de eisen van van Belastingdienst tegemoet komen en de transparatie van de organisatie op een pagina verzameld weergeven.

 

anbi_logo

 

1. Naam van de organisatie:

Endometriose Stichting

 

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSINnummer: 8156.17.987
KvKnummer: 34181129

 

3. Internet adres

www.endometriose.nl

 

4. Contact

Postadres:

Postbus 7234
3280 AA Numansdorp

 

Bezoekadres:(enkel op afspraak)

Baandert 27
6136 EM Sittard

Email: info@endometriose.nl of bestuur@endometriose.nl

Telefoon: 046 4584989 (enkel voor bedrijfsmatig gebruik) Voor vragen maak gebruik van het bel me terug formulier.

 

5. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid.

Voorzitter: Bianca de Bie
Secretaris: Coby Maasbach
Penningmeester: Wilma van der Velden
Bestuurslid: Mariska van Drogenbroek

 

6. Beleidsplan

 

7. Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten aan leden en vrijwilligers voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.
De stichting geeft haar medewerker(s) een vergoeding die gerelateerd is aan de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast is een projectmedewerker in dienst, die een marktconforme vergoeding ontvangt.

 

8. Doelstelling

De doelen van de Endometriose Stichting:

 • Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
 • Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose
 • Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek
 • Het verbeteren van de endometriose zorg

9. Jaarverslag van activiteiten en financiën

Back To Top
X