skip to Main Content

Om als stichting ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van financiële donaties.
Met het geld dat mensen aan ons schenken kunnen wij onze doelen realiseren die in het belang zijn van meisjes en vrouwen met (mogelijk) endometriose.

Wat wij heel graag zouden willen bereiken is

  • dat er meer aandacht komt voor endometriose;
  • dat huisartsen en specialisten de klachten eerder als (mogelijke) endometriose (h)erkennen’, en
  • dat de diagnose van endometriose eerder en beter gesteld wordt.

Dit willen wij doen door

  • voorlichting te geven aan meisjes en vrouwen;
  • voorlichting te geven aan artsen;
  • informatiebijeenkomsten te organiseren en
  • meer publiciteit te creëren

Wil je graag donateur worden? Klik dan hier om naar het formulier te gaan.

Let op! Het is super als je donateur wilt worden van de stichting, maar hiervoor moet je wel meerderjarig zijn. Ben je jonger dan 18, dan heb je wel eerst toestemming van je ouders nodig. Zij kunnen hiervoor het formulier invullen en ondertekenen.

Back To Top
X