skip to Main Content

.

De Endometriose Stichting is een patiëntenvereniging voor vrouwen met endometriose. Wij werken met vrijwilligers. Wij zetten ons in om endometriose vroegtijdig te diagnostiseren. In de loop der jaren leert de ervaring dat dit begint met een betere voorlichting over menstruatie en wat daar wel en niet bij hoort.
De doelen van de Endometriose Stichting:
  • Vrouwen met endometriose en hun naasten met elkaar in contact brengen
  • Voorlichting geven aan vrouwen met (vermoedelijke) endometriose, medici en beleidsmakers
  • Behartigen van belangen van vrouwen met endometriose
  • Aanzetten tot en bijdragen in onderzoek naar endometriose
  • Monitoren van de endometriosezorg in Nederland

De Endometriose Stichting doet dit door:

  • Het geven van voorlichting
  • Het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten
  • Het genereren van meer publiciteit

De campagne GirlsTalk.Period! is een van de manieren waarop we voorlichting geven aan de verschillende doelgroepen”

Als Stichting hebben we natuurlijk ook een sociaal maatschappelijke verantwoording. Hiervoor hebben wij in 2014 onze ANBI status gekregen.

anbi_logo

Back To Top
X