skip to Main Content

.

Onder het PreMenstrueel Syndroom (PMS) vallen alle symptomen die voorkomen in de fase voordat je menstruatie doorbreekt. Dit wil zeggen dat deze klachten er zijn voordat je menstruatie er is. Als je menstruatie doorbreekt dan zijn ook de klachten weer zo goed als over. Deze klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Lichamelijke klachten die hierbij horen zijn o.a. pijnlijke borsten, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, pijnlijke gewrichten en spieren en een opgeblazen gevoel. Bij Psychische klachten horen o.a. eetbuien, abnormaal veel drinken, spanningsklachten, stemmingswisselingen zoals geërgerd en geprikkeld zijn, boosheid, moeheid, futloosheid, neerslachtigheid, somberheid en angst.

Deze klachten komen in meer en mindere mate bij iedereen wel voor. Niet allemaal tegelijk en niet allemaal even hevig. Maar als je PMS hebt dan zijn deze klachten in zulke mate aanwezig dat je er (ernstige) hinder van ondervindt. De meeste vrouwen geven aan dat het opgeblazen gevoel en de vermoeidheid het meest hinderlijk zijn, maar dat de psychische symptomen het meest ingrijpend zijn en zij zich hierdoor belemmerd voelen. Zij geven aan zichzelf in deze periode voor de menstruatie niet meer te herkennen, ze veranderen in een onaardig persoon. Zodra de menstruatie doorbreekt breekt ook de zon weer door en zijn de klachten weer verdwenen.

Er zijn voor PMS een aantal mogelijke behandelingen. Het begint met goed uitrusten en het loslaten van een ideaal beeld. Maar medicijnen zoals de anticonceptiepil, de prikpil of anti depressie medicijnen kunnen helpen. Dit moet je echter goed overleggen met je huisarts en eventueel met een psycholoog of psychiater. Een verwijzing naar de gynaecoloog is soms nodig om andere aandoeningen uit te sluiten. Meer informatie hierover kun je vinden op www.degynaecoloog.nl of www.thuisarts.nl

Back To Top
X